Çerez Örnek

Program Çıktıları

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı için tanımlanan program çıktıları şu şekildedir:

 1. İngiliz-Amerikan kültürü ve edebiyatına ilişkin kavram ve düşünceleri, olgu ve yaklaşımları, eleştirel metot ve kavrayışları özümseme ve tartışabilme yetisini geliştirmiş olabilme
 1. Amerikan kültürü ve edebiyatının dâhilinde yer alan farklı disiplinleri (sosyoloji, psikoloji, politika, tarih, sanat tarihi, dilbilim, edebiyat, coğrafya, felsefe, din bilim gibi)  ve bu disiplinler arasındaki ilişkileri kavrama ve akademik çalışmalarını çok disiplinli bir çerçeve dâhilinde ortaya koyabilme
 1. Amerikan sosyo-kültürel yapısı (etnik ve bölgesel farklılıklar, kültürlerarası etkileşim, çoğulcu bakış açısı, siyasi yapısı, demokratik açılım, iç ve dış politikası, düşünsel akımlar), ekonomisi ve politikası hakkında bilgi sahibi olabilme
 1. Amerikan resmi ve kültürel tarihinin farklı dönemlerini kendi içinde ve diğer dönemlerle karşılaştırmalı olarak tarih, politika, kültür, sanat ve öncellikle edebiyat anlayışları bağlamında irdeleyebilme ve ideolojik yapıları hakkında çıkarımlarda bulunabilme
 1. Genel olarak Batı kültürü ve kültür tarihi hakkında farkındalık yaratma ve kazanılan bilgileri Batı kültür ve edebiyatları ile Türk kültürü ve edebiyatında karşılaştırmalı olarak uygulayabilme
 1. Edebiyat, kültür ve sanat ürünlerini/metinlerini (roman, şiir, öykü, inceleme, sinema, magazin, gazete, televizyon, reklam, tiyatro, resim, heykel, müzik, mimari, folklor, spor) kültürel eleştiri yaklaşımlarıyla okuyabilme ve bu kültürel metinlerin ve bunlara bağlı gelişen, değişen söylemlerin çözümlemesini yapabilme
 1. Analitik yaklaşım ve eleştirel düşünme becerilerini edebi ve kültür eleştirisi yaparak geliştirebilme
 1. Alanın gerektirdiği uygun İngilizce’yi ve terminolojiyi yetkin bir şekilde kullanarak yazılı ve sözlü olarak iletişim kurabilme
 1. Bilimsel araştırma ve projelerde çalışma bilgi ve becerisini kazanarak, bağımsız ve/veya grupla çalışabilme
 1. Yaptığı bilimsel araştırmalarını, proje etkinlik raporlarını, yaratıcı yazın çalışmalarını bilimsel yazım tekniklerini (MLA) kullanarak yazılı veya sözlü olarak sunabilme
 1. İletişim becerilerini ve teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanabilme
 1. Öncelikle edebi metinler olmak üzere her türlü metnin çevirisinde yetkinleşebilme
 1. Edinilen bilgi ve becerileri mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle kullanabilme
 1. Amerikan kültürü ve edebiyatının kazandırdığı bilgi birikimi, eleştirel bakış açısı ve esnekliği yaşamın diğer alanlarına ve mesleki düzlemlere (öğretmenlik, okutmanlık, rehberlik, tercümanlık, uluslararası ilişkiler, editörlük vb.) aktarabilme

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ