EGE ÜNİVERSİTESİ

Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

Ege Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü edebiyat ve sosyal bilimler eğitimi aracılığıyla öğrencileri entelektüel potansiyellerinin en yüksek aşamasına ulaştırmayı hedefler. Edebiyat, dil ve ilgili beşeri bilimlerin çalışılması öğrencileri hem kendi kültürlerinin hem de diğer kültürlerin fikirlerini, tutumlarını ve değerlerini anlamada gerekli becerileri kazanmasını sağlar. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, uluslararası standartlara uygun eğitim için Türkiye'nin artan ihtiyacına yanıt olarak 1992 yılında kurulmuştur. Programın amacı, öğrencileri sosyal bilimlerin pek çok alanında eleştirel analiz yapma yeteneklerini geliştirmek ve fikirlerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilmelerini sağlamaktır. İçinde bulunduğumuz uluslararasılaşma ve internet çağında sınırların ve limitlerin önemi azaldığından, ilgili edebi ce kültürel çalışma disiplinlerini bir araya getirmek uygun görünmüştür. Küreselleşme çağında, bölümümüz hem Amerikan hem de uluslararası gündemine iç görü sağlayan geniş çaplı ders seçenekleri sunuyor. Bu müfredatın sonucu ise dünya üzerinde karşılaştırmalı bir perspektifin teşvik edilmesidir.
Seneler içinde, mezunlarımızın işletme finansmanı, hükümet, uluslararası ilişkiler, eğitim, medya, teknoloji ve sanat gibi daha pek çok alanda hem Türkiye’de hem de yurtdışında kamu kuruluşları ve özel kuruluşlarda üretken bir kariyer sağladıklarını gördük. Edebiyat Fakültesinde akademik yıl her biri 15 hafta olan iki yarıyıldan oluşmaktadır. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü lisans programı 4 yıl, 8 yarıyıllık bir programdır. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi lisans mezuniyet derecesi elde etmek için bu 8 yarıyıldaki bütün derslerden başarıyla geçmek zorundadır.
10 öğretim üyesi ile birlikte Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü yaklaşık olarak 200 lisans öğrencisine sahiptir. Fakülte tesisleri içerisinde bir merkezi kütüphane, tam donanımlı bilgisayar laboratuvarları ve bir konferans salonu bulunmaktadır. Dersler yazılı sınavlar, araştırma ödevlerinin teslimi ve sunumlar ile değerlendirilir. Öğrencilerin derslerin %70ine katılımı zorunludur. Dönem sonu notları bir vize ve bir final sınavından oluşur ve öğrenciler bir dersi geçebilmek için 100 üzerinden en az 60 puan almak zorundadırlar.