Çerez Örnek

TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ  (TYYÇ)
6. Düzey (Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri

BİLGİ

-Kuramsal

-Olgusal

(1) Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLER

-Bilişsel

-Uygulamalı

(1) Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

(2) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

(1) Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.

(2) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

(3) Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme. 

Öğrenme Yetkinliği

(1) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

(2) Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

(3) Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

(1) Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

(2) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

(3) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

(4) Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

(5) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

(1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması,  uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

(2) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

Program çıktıları ile bu yeterlilik çerçevesi arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla her bir program yeterliliği burada belirtilen ifade ile eşleştirilmiştir.

 

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

 

TYYÇ

Program Çıktıları

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

BİLGİ

1

                               
 

BECERİ

1

                               
 

2

                               
 

YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1

                               
 

2

                               
 

3

                               
 

YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )

1

                               
 

2

                               
 

3

                               
 

YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1

                               
 

2

                               
 

3

                               
 

4

                               
 

5

                               
 

YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)

1

                               
 

2

                               

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ